Åkermarken är för dyrbar för att bygga på

Sverige är ett glesbefolkat land. Men de mest tätbefolkade delarna, Skåne och Mälardalen, har den bästa åkermarken. Därför är det rent ut sagt idioti att bygger allt mer på vad som tidigare var åkrar, områden som kan behöva användas som det inom en snar framtid. Invånarna på jorden blir som bekant fler, och kommer därmed att konsumera allt mer livsmedel. Dessutom kommer klimatförändringarna få effekter även för det svenska jordbruket.

De stora koncernerna inom svenskt jordbruk står sig dock slätt mot de aktörer som har andra intressen. Byggherrar och arkitekter planerar gärna storslagna nya stadsdelar på pendlingsavstånd från de stora städernas stadskärnor, och detta är nästan alltid synonymt med att bygga på gamla åkrar, som annars skulle kunna användas för att mätta många munnar i generationer framåt.

En annan mäktig intressent är IKEA, som gärna bygger sina varuhus i anslutning till de nya stadsdelarna. Där IKEA väljer att etablera sig väljer också andra företag, som Mediamarkt och Stadium, att bygga sina köplador. Dessa finns idag inte bara i storstäderna, utan även utanför små och medelstora städer, som Västerås och Uddevalla.

Som tur är har motståndet börjat formeras. I Norge har regeringen stoppat ett bygge av ett nytt IKEA-varuhus på en bördig åker utanför Oslo. IKEA är ett företag som är mycket månt om sitt renommé, och företaget är ju som bekant svenskt. Även om den svenska regeringen skulle visa sig alldeles för feg för att göra ett liknande utspel så har den norska regeringen förhoppningsvis sått ett frö även i sitt östliga grannland. Det vill säga i Sverige. Marknadsliberaler kan kraxa om att Norge är den sista Sovjetstaten, men kommande generationer kommer troligen att tacka Jens Stoltenbergs regering.

 

Flytta huvudstaden?

Allra bäst vore troligen att göra som man gjorde i Brasilien på 1960-talet, och bygga en ny huvudstad någonstans där man inte hotar värdefull jordbruksmark. Förslagsvis något längre norrut i landet. Det här har de senaste åren blivit ganska populärt i Asien Exempelvis försökte man bygga en ny huvudstad i Sydkorea, men det stoppades av författningsdomstolen. I Myanmar har det dock gått vägen. Faktum är att Tokyo, vars namn betyder västra huvudstaden, inte blev Japans huvudstad förrän på 1800-talet. Innan dess huserade den kejserliga familjen i Kyoto, vars namn betyder västra huvudstaden. Om vi gjorde något liknande i Sverige skulle de stora byggföretagen förhoppningsvis kasta sina lystna blickar ditåt, och lämna den värdefulla åkermarken i fred.

En avslutande tanke är att detta skulle kunna vara en fråga för det krisdrabbade Centerpartiet att driva. De måste hitta frågor som kan engagera, och de har sitt starkaste stöd på landsbygden. Att driva frågan om att bygga en ny huvudstad skulle kanske kosta dem en och annan röst kring Stureplan, men i resten av landet är många trötta på Stockholms dominans. Även många stockholmare skulle nog uppskatta om trycket lättade något, och om det blev lättare att hitta en bostad i den överbefolkade (före detta?) huvudstaden. Det skulle kunna bli en win/win-situation för både stad och land?