Bli grönsaksodlare

För att få en vacker och prunkande trädgård gäller det att man har gröna fingrar. Men något man kan göra utan att vara mästare i trädgården är att odla sina egna grönsaker. Det krävs visserligen mycket tid och arbete, man behöver dock inte lägga om sin livsstil helt för att bli självförsörjande grönsaksodlare.

636968-hoeing-carrot-sprouts

De senaste åren har den så kallade DIY-trenden blivit oerhört stor. DIY står för ”do it yourself” eller ”gör det själv” på svenska. Trenden har nått alla områden och inte minst trädgårdsområdet. Nu är det nämligen helt rätt att odla sina egna grönsaker så att man blir självförsörjande och slipper gå till affären och köpa besprutade grönsaker. Det är alltså bra för hälsan och även bra för miljön. Dessutom är det oerhört kul att påta i trädgården och få smaka på sina egenodlade godsaker.

Bok om grönsaksodling

Svenska Dagbladet skriver om en ny bok som handlar om just att odla grönsaker själv. I boken skrivs det bland annat om att det går att bli självförsörjande på grönsaker och att man inte behöver ha speciellt gröna fingrar för att göra det. Lyckas man hålla sin gräsmatta växande och fin, kan man även bli en grönsaksodlare. Har man en villatomt på 500 kvadrat, kan man generera över 300 kilo potatis, 200 kilo grönsaker som vitkål, broccoli och bönor samt 130 kilo rotfrukter. Detta är allt vad en familj på fyra behöver i grönsaksväg för att klara sig under ett år. I boken skrivs det även om hur man lyckas med sin odling utan att ändra sin livsstil.

Krävs en del arbete

Visserligen behöver man inte lägga om hela sitt liv för att bli grönsaksodlare, men det krävs en hel del jobb för att plantorna ska må bra och växa. Det tar nämligen tid för grönsakerna att växa och man måste ha tålamod. Dessutom går det inte alltid helt smärtfritt och ibland kan en växt behöva extra mycket kärlek och omtanke för att fortsätta växa.