Djurhållning

Livet som hästägare

Livet som hästägare

Hästar är komplicerade. Med detta menas inte bara att de är intelligenta djur, med ett eget temperament och ett sätt att kommunicera som det tar lång tid att lära sig förstå. Hästar är också komplicerade i juridisk mening, och den som en gång ägt en häst vet att livet aldrig kommer att bli sig likt igen. Att äga en häst […]

Hunden och kopplet

Hunden och kopplet

Det här med djurhållning är ett vidspännande ämne, för det innefattar allt från att sörja för kor och getter till kaniner och höns. Men det kan också handla om att ha hund, och allt vad det innebär. I dag skriver vi om det koppeltvånget som trätt i laga kraft nyligen.   Om man jagar med sin hund kanske den är […]