Odling

Bli grönsaksodlare

Bli grönsaksodlare

För att få en vacker och prunkande trädgård gäller det att man har gröna fingrar. Men något man kan göra utan att vara mästare i trädgården är att odla sina egna grönsaker. Det krävs visserligen mycket tid och arbete, man behöver dock inte lägga om sin livsstil helt för att bli självförsörjande grönsaksodlare. De senaste åren har den så kallade […]

Åkermarken är för dyrbar för att bygga på

Åkermarken är för dyrbar för att bygga på

Sverige är ett glesbefolkat land. Men de mest tätbefolkade delarna, Skåne och Mälardalen, har den bästa åkermarken. Därför är det rent ut sagt idioti att bygger allt mer på vad som tidigare var åkrar, områden som kan behöva användas som det inom en snar framtid. Invånarna på jorden blir som bekant fler, och kommer därmed att konsumera allt mer livsmedel. […]