Se skogen som avverkas

Varje år avverkas mängder av skog i Sverige och från och med nu kan vem som helst se vilka skogsområden som det finns planer på att avverka.

2184693-ved

Från och med nu i februari kommer man kunna se på nätet vilka skogsområden som är anmälda för avverkning, skriver ltz.se. Det är Skogsstyrelsen som gör detta möjligt via sina tjänster Skoglig grunddata och Skogens pärlor. Med tjänsterna kan man se på en karta vilka områden som avverkningsanmälts under den senaste femårsperioden. Fem år är nämligen det tidsspann som skogsägare har för att avverka skog om en anmälan har gjorts. Genom tjänsterna kan man förutom att se vilka skogsområden som ska avverkas, även se om avverkningen är utförd. Varför man har valt att erbjuda de här tjänsterna är för att skogen intresserar och berör många och många är ute efter lättillgänglig information om vad som händer i skogen. För att presentera informationen på bästa sätt har Skogsstyrelsen inhämtat synpunkter från Datainspektionen, rapporterar Norran.

Anlita avverkningsföretag

För att avverka skog måste man alltså anmäla detta och man kan antingen avverka sin skog på egen hand eller anlita ett företag som gör det åt en. Ett exempel på ett sådant här företag som specialiserar sig bland annat på avverkning är Vida. De hjälper både till med avverkningen och att sälja det virke som blir till vid en skogsavverkning. Förutom att avverka skogen hjälper ett sådant här företag till med att göra en analys för att identifiera eventuella risker och möjligheter som finns med det skogsbestånd man har. Det man behöver göra för att få ett företag att avverka åt en är:

  • Att ta kontakt med en virkesinköpare.
  • Att inventera på sin skogsfastighet.
  • Att skriva kontrakt.
  • Att registrera kontraktet.
  • Att planera.

Se till att ha tillstånd

Om man vill avverka skog gäller det verkligen att man ser till att man har tillstånd. Det gäller även att se till att tillståndet inte går ut under tiden man avverkar. På ttela.se kan man läsa att två skogsägare blev dömda till dagsböter eftersom de avverkat skog på 2,5 hektar utan tillstånd. Deras tillstånd gick nämligen ut i april 2012 och avverkningen slutfördes senare än så eftersom det varit för dåligt väder under en tid.